Milab_Logo.jpg

מילאב, יצרנית מיקרופונים ללא שנאים וללא תהודה עצמית המבוססים ברובם על ממבראנה מלבנית עם תחום היענות שטוח במיוחד תוצרת שבדיה.