Pearl Microphones Logo

פרל, יצרנית מיקרופונים ללא שנאים וללא תהודה עצמית המבוססים על ממבראנה מלבנית עם תחום היענות שטוח במיוחד תוצרת שבדיה.